Uitval en inhalen lessen

Wij werken met kwartaalabonnementen. Je betaald 12 lessen en mag in dat kwartaal 13 keer komen rijden. De 13e keer is een GRATIS les. Mocht je een keer verhinderd zijn voor een les, dan kun je deze inhalen. De regels daarvoor vind je op deze pagina.


Algemene voorwaarden voor het inhalen van lessen
- inhalen van lessen kan alleen in het lopende kwartaal, niet daarbuiten.
- inhalen kan in overleg in een andere les, als daar plaats voor is.
- als je in een bepaald kwartaal vooraf weet dat je er een aantal weken niet
  bent, kun je overwegen om in dat kwartaal per keer te betalen. Geef dat
  wel ruim van te voren aan en bij voorkeur ook al de data dat je er niet bent. 
- springlessen kun je alleen inhalen op de door ons vastgestelde inhaaldata.
   Dit is alleen in uitzonderlijke gevallen. 
- afmelden minimaal 24 uur voor aanvang van de les. Ben je te laat met
  afmelden, dan zullen wij de les alsnog in rekening brengen.
 

Afmelden doe je via de mail: info@manegedeeendracht.nl, of in de kantine
bij de barmedewerker. Moet je op de dag zelf afmelden, dan graag
telefonisch (0118) 591 384
 

 Afmelden gebeurt NIET bij de instructeur tijdens de les of via de app, mail
of facebook van de instructeur.

 

Voor alle andere informatie wat betreft lessen, wijzigingen, leskaarten en
andere zaken die betrekking hebben op de lessen, graag mailen naar
bovenstaand mailadres.