Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.manegedeeendracht.nl. Hierin staat onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom 
Het (gratis) gebruik van de informatie op deze website is alleen toegestaan na toestemming van manege de Eendracht. U mag de informatie van deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Het intellectueel eigendom berust bij Manege de Eendracht.

Geen garantie op juistheid
De prijzen die op onze website staan plaatsen wij zo zorgvuldig mogelijk. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, zijn nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met met manege de Eendracht te mogen claimen of te veronderstellen.

Wij proberen de website zo actueel en correct mogelijk te houden. Mocht ondanks dat de informatie of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wel waarderen wij het bijzonder als u ons hierop wijst. We zullen de informatie dan direct controleren en waar nodig aanpassen. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Manege de Eendracht  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.manegedeeendracht.nl op deze pagina.